Actievoorwaarden

  • Voor deelname aan de actie is geen aankoop noodzakelijk.
  • De actie geldt uitsluitend voor deelnemers die Plaza Beach Resort Bonaire hebben bezocht en die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
  • Medewerkers van Plaza Beach Resort alsmede eenieder die professioneel betrokken is bij deze actie zijn uitgesloten van deelname.
  • Uit alle reacties, kiest Plaza Beach Resort een winnaar.
  • De winnaar ontvangt 7 nachten op basis van logies/ontbijt bij Plaza Beach Resort. 
  • Iedere maand wordt de winnaar per mail op de hoogte gesteld.
  • Deelnemers geven toestemming voor het gebruik van hun naam en inzending, doen afstand van hun portretrecht met betrekking tot hun inzending en stellen Plaza Beach Resort  in staat deze naar redelijkheid te gebruiken voor publicitaire doeleinden in de twee jaar na de plaatsing.
  • Deelnemers kunnen te allen tijde hun toestemming voor het gebruik van hun afbeelding intrekken door een e-mail te sturen aan media@plazabeachresortbonaire.com. Plaza Beach Resort zal na ontvangst van verzoek de afbeelding of quote van Facebook en haar online bronnen verwijderen, maar is mogelijk niet in staat om de afbeelding van geprint materiaal te verwijderen.
  • De uitslag is bindend en over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.