Actievoorwaarden

  • Voor deelname aan de actie is geen aankoop noodzakelijk.
  • De actie geldt uitsluitend voor deelnemers die Plaza Beach Resort Bonaire hebben bezocht tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015 en die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
  • Medewerkers van Plaza Beach Resort alsmede eenieder die professioneel betrokken is bij deze actie zijn uitgesloten van deelname.
  • Uit alle deelnemers die in de actieperiode een review hebben achtergelaten op Tripadvisor en/of Zoover, kiest Plaza Beach Resort willekeurig een winnaar.
  • De winnaar ontvangt zijn/haar verblijf terug (exclusief vlucht)
  • De winnaar wordt op 4 januari via Facebook bekend gemaakt. Hierop moet de winnaar zijn/haar prijs te bevestigen via media@plazabeachresortbonaire.com.
  • Wanneer de winnaar niet binnen 1 week na bekendmaking reageert, verliest deze haar recht op de prijs. 
  • Deelnemers geven toestemming voor het gebruik van hun naam en inzending, doen afstand van hun portretrecht met betrekking tot hun inzending en stellen Plaza Beach Resort  in staat deze naar redelijkheid te gebruiken voor publicitaire doeleinden in de twee jaar na de plaatsing.
  • Deelnemers kunnen te allen tijde hun toestemming voor het gebruik van hun afbeelding intrekken door een e-mail te sturen aan media@plazabeachresortbonaire.com. Plaza Beach Resort zal na ontvangst van verzoek de afbeelding of quote van Facebook en haar online bronnen verwijderen, maar is mogelijk niet in staat om de afbeelding van geprint materiaal te verwijderen.
  • De uitslag is bindend en over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.