Win back your stay!

Heeft u van uw verblijf genoten?
Laat het anderen weten!

1. Schrijf een review online op TripAdvisor of TUI
2. Volg ons op Instagram en Facebook

Actievoorwaarden:

 • De winnaar van de 'Win back your stay' actie heeft recht op: Een aantal nachten in het Van der Valk Plaza Beach & Dive Resort Bonaire, identiek aan hun beoordeelde verblijf.

 • De prijs kan alleen worden geclaimd en ingewisseld door de winnaar van de wedstrijd.

 • De winnaar kan worden gevraagd een bewijs van leeftijd en identiteit te overleggen en alle documentatie die redelijkerwijs nodig is om te bevestigen dat hij/zij in aanmerking komt om de prijs te claimen.

 • Het verblijf moet binnen 18 maanden na het winnen van de wedstrijd worden ingewisseld.

 • Het verblijf is op basis van beschikbaarheid

 • Alle geldige inzendingen die tijdens elk van de relevante maandperiodes worden ontvangen, doen mee aan een willekeurige prijstrekking

 • De prijs kan niet worden terugbetaald

 • De prijs omvat alleen het aantal overnachtingen en niet de vlucht van en naar Van der Valk Plaza Beach & Dive Resort Bonaire

 • De prijs omvat alleen het verblijf op basis van 1 persoon.

Did you enjoy your stay?
Let others know!

1. Write a review online on TripAdvisor or TUI
2. Follow us on Instagram and Facebook

Terms & conditions:

 • Winner of the 'Win back your stay' contest will be entitled to: A number of nights at Van der Valk Plaza Beach & Dive Resort Bonaire, identical to their reviewed stay
 • The prize can only be claimed and redeemed by the contest winner.
 • The winner may be required to provide proof of age and identity and any documentation as reasonably required to validate their eligibility to claim the prize.
 • The stay must be redeemed within 18 months of winning the contest.
 • Stay is subject to availability 
 • All valid entries received during each of the relevant monthly periods will be entered into a random prize draw
 • Prize is non-refundable
 • Prize will only include the number of stayed nights and will not include the flight to and from Van der Valk Plaza Beach & Dive Resort Bonaire
 • The price includes only the stay of 1 person.